Omega garantievoorwaarden

15 jaar VOLLEDIGE GARANTIE voor uw Omega 100 / 200 / 400 / 600

Best Water Choice B.V. garandeert dat het Omega waterbehandelingssysteem van voortreffelijke kwaliteit is en geeft u volledige garantie op uw bovengenoemde systeem. Voorrijdkosten vallen buiten deze volledige garantie.

Maakt u uitsluitend gebruik van de zouttabletten van Best Water Choice B.V. dan waarderen we dit!
Het verlengt de levensduur van de machine en geeft minder storingen. Wanneer u service bij ons vraagt voor de machine dan zullen wij bij een opgeloste storing de voorrijdkosten niet in rekening brengen wanneer u zout van Best Water Choice B.V. koopt. Voorrijdkosten bedragen € 90,- excl. btw.

Deze garantie is van kracht na levering en betaling van het Omega waterbehandelingssysteem en geldt alleen wanneer de fabrikant (Best Water Choice B.V.) een garantie/registratiekaart van u heeft ontvangen. De registratie van de garantie dient door uzelf te gebeuren, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden na aanschaf van het Omega waterbehandelingssysteem bij Best Water Choice B.V. Heeft de garantieregistratie niet of niet tijdig plaatsgevonden dan is het recht op 15 jaar volledige garantie niet van toepassing. Ga voor de registratie van uw garantie naar www.omegawater.nl, klik op de knop ‘Garantiekaart’ en geef uw gegevens aan ons door. U ontvangt daarna van ons uw bewijs van registratie per email.

Deze garantie vereist geen vervanging van het gehele apparaat. Wanneer het apparaat niet goed functioneert, wordt u verzocht service aan te vragen bij de leverancier, waar u het apparaat heeft gekocht.

Wat valt buiten de garantie?

Deze garantie is ongeldig wanneer:

  • u niet bent geregistreerd in ons garantiesysteem
  • het apparaat niet volgens de instructies geïnstalleerd is of bediend wordt
  • schade is veroorzaakt door onjuiste behandeling, ongeluk, transport, bevriezing, overstroming, waterschade, brand of andere abnormale omstandigheden buiten controle van Best Water Choice B.V. de garantie is persoonsgebonden en geldt alleen voor diegene die het Omega waterbehandelingssysteem van de distributeur/dealer heeft afgenomen. Wordt of is het apparaat doorverkocht dan is het geregistreerde garantiecertificaat niet langer geldig

Installatie op een eiland of buiten Nederland

U heeft ook recht op volledige garantie wanneer uw apparaat is geïnstalleerd op de Waddeneilanden of buiten Nederland. In deze gevallen geldt echter dat transport-, reis-, voorrijkosten is uitgesloten van dit garantiesysteem. Deze kosten zullen worden doorberekend aan de klant die de garantie-opdracht verstrekt.

Deze garantie verleent U specifieke wettelijke rechten. Daarnaast heeft U mogelijkerwijs nog andere rechten, welke van land tot land verschillen.

Geen geld terug

U kunt in geen geval het aankoopbedrag of een deel daarvan terugvorderen. Het Nederlands Recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen met betrekking tot onze service of het functioneren van het Omega waterbehandelingssysteem kunt U zich wenden tot een Nederlands gerechtshof.

Wij komen niet voor niks

Deze garantie is ongeldig voor alle onderdelen waarvan de fabricagedatum verwijderd of onleesbaar is. Deze complete garantievoorwaarden zijn van toepassing op de toegeleverde waterkwaliteitsnormen welke u bij aanschaf van het toestel bezit. Wanneer uw toestel verstopt raakt door vervuiling van het toegeleverde water of door andere, op dit moment niet bekende stoffen dan valt dit niet onder de garantie. Dit geldt ook voor uw warmwater voorziening die verstopt kan raken. Tijdens de garantieperiode zullen voorrijkosten worden doorberekend wanneer er onterecht een servicebezoek is aangevraagd, bijvoorbeeld bij problemen door condens en riool- of spanningsproblemen. Om een juiste werking te garanderen ten behoeve van de regeneratie zijn Best Water Choice B.V. zouttabletten verkrijgbaar, via uw dealer of Best Water Choice BV.

Import & Europees eigenaar / licentie houder OMEGA uitvoeringen

Best Water Choice B.V. NEDERLAND

Voor de Blanken 17
7963 RP Ruinen
tel: (31) 0 522 471147
www.omegawater.nl
Geldig vanaf: 01-03-2018