Omega garantievoorwaarden

15  jaar  VOLLEDIGE GARANTIE voor de Omega 100 / 200 / 400 / 600

Omega garandeert dat het waterbehandelingssysteem van voortreffelijke kwaliteit is en geeft u volledige garantie op het bovengenoemde systeem.

Deze garantie is van kracht na levering en betaling en geldt alleen als de fabrikant (Omega) een garantie/registratiekaart ontvangt. Deze registratie van garantie dient z.s.m. na aanschaf te gebeuren, uiterlijk binnen 6 maand, bij Omega. Wanneer dit niet gebeurt, heeft u geen recht op volledige garantie. Voorrijdkosten en werktijd zullen worden doorberekend. 

Deze garantie vereist geen vervanging van het gehele apparaat. Als het apparaat niet goed functioneert, wordt u verzocht  service te vragen aan de leverancier van wie u het apparaat gekocht heeft.

Wat valt buiten de garantie?

Deze garantie is ongeldig als:

Installatie op een eiland of buiten Nederland

Wanneer uw apparaat geïnstalleerd is buiten Nederland of op een eiland, heeft u ook volledige garantie, alleen zijn dan de transport-, reis- en voorrijdkosten en kosten voor werktijd uitgesloten van garantie. Deze kosten zullen worden doorberekend aan de klant die opdracht verstrekt.

Verstopping door vervuild water

Deze complete garantievoorwaarden zijn van toepassing op toegeleverde waterkwaliteit normen welke u bij aanschaf van het toestel bezit.  Wanneer toestel verstopt raakt door vervuiling van het toegeleverde water, of andere nu niet bekende stoffen, dan valt dat niet onder de garantie. Dit geldt ook voor uw warmwater voorziening die verstopt kan raken.  

Geen geld terug

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijkerwijs nog andere rechten die van land tot land verschillen. U kunt in geen geval uw aankoopbedrag of een deel daarvan terug vorderen. Ingeval van problemen met service of functioneren die onder de garantie vallen, kunt u zich tot een gerechtshof wenden.

Wij komen niet voor niks

Tijdens de garantie periode zullen voorrijkosten wel worden doorberekend wanneer er onterecht een service bezoek is aangevraagd zoals problemen door condens, riool of spanningsproblemen. Om een juiste werking te garanderen t.b.v. de regeneratie zijn Omega zouttabletten leverbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij uw dealer of bij Omega (voorheen Best Water Choice B.V. )

Import & Europees eigenaar / licentie houder OMEGA uitvoeringen : 
Best Water Choice B.V.  NEDERLAND
Voor de Blanken 17
7963 RP Ruinen
tel: (31) 0 522 471147
www.omegawater.nl